.

برچسب ها

.

متن نوحه عالمه غیر معلمه زینب از وحید شکری

شقیقة الحسن، شریکةالحسین
عقیلة العرب، بی‌بی‌جان زینب
خدیجة الغری، سلیلة الزهرا
زیور و زین آب، بی‌بی‌جان زینب

زینب/قرة العین مرتضی علی
زینب/ضربان و شریان هر دلی
زینب/جلوهٔ عفاف و نور منجلی
زینب/عالمهٔ غیر معلمه
زینب/دانش‌آموز علی و فاطمه
زینب/ای رگ غیرت شاهِ علقمه

نجمة السما و نور لایزالی
یا عدیلة الحسین و سورهٔ عشق
یا ولیدةُ فصاحه یاجلیله
علیا جنابه منصورهٔ عشق

یازینب مدد یازینب

 

محیرُالعقول، بحر طویل فضل
رضیعة الوحی یا، بی‌بی‌جان زینب
کفیلة السجاد، نائبة الزهرا
ملیکة الدنیا، بی‌بی‌جان زینب

زینب/نازل کرده‌ای آیات عذاب
زینب /اقتدار و جنم ابوتراب
زینب/ابن‌مرجانه شده خانه خراب
زینب/نقشهٔ دشمن را بهم زدی
زینب/در میان کاخ ظلم عَلَم زدی
زینب/بر سپاهی مُهر عدم زدی

مظهر شکوه و صبر و استواری
سیده ممتحنه ربیعة الفضل
از ابهتت یه لشگر همه ماتن
که علیه یا حسن یا که اباالفضل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.