وحید شکری

وحید شکری یکی از مداحان معروف مشهدی است

وی مداح اصلی هیئت جانثاران مشهد است
در این صفحه میتوانید
جدید ترین شور های وحید شکری
زیباترین مداحی های وحید شکری
را با کیفیت بالا دانلود کنید

آخرین مطالب دسته بندی وحید شکری