متن نوحه ای خداوند ادب بنده ی عشق از وحید شکری

ای خداوند ادب بنده ی عشق

کشته ی مهر و فا زنده عشق

ادب و عشق وفا مرهونت

همت و جود و صفا مدیونت

شرف و غیرت و مهر و احساس

جاودانی ز تو باشد عباس

پسر شیر دل شیر خدایی

شاه بیت غزل عشق وفایی

سرمه چشم ملک خاک رحت

مشتری مهر به چهره تو مهت

بس که ماه  رخ تو دل می برد

دل ز دیوانه و عاقل می برد

عاشقان ریزه خور خوان تو اند

جمله طفلان دبستان تواند

عقل مبهوت وفا داری توست

عشق حیران فداکاری توست

مشعل عشق تو افروخته ای

شمع را سوختن آموخته ای

جسته ای باخته سر در ره عشق

کیست استاد به دانشگه عشق

آقا مولای من

ای دل خلق خدا پابستت

بوس زن دست خدا بر دستت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.